Teoria tridoszy w Ajurwedzie

Teoria tridoszy w Ajurwedzie

W opisie powstawania świata według Ajurwedy, pierwszym żywiołem, który zaistniał była przestrzeń czyli eter. Z niego wyodrębniło się powietrze, które było niezbędne, aby powstał ogień.  Ogień dał początek wodzie, a kiedy ta skupiła się w jednym miejscu, powstała...